Žák učitelem, v tomto případě žákyně. Sárinka Havlíková si v rámci přírodovědy připravila referát s živým exponátem! Konkrétně s jejím psem Jessie – Jagdteriérem. Seznámila nás s původem rasy, s jejími vlastnostmi i schopnostmi. Taky nám Sárinka ukázala, co Jessie umí – aportovat, dát pac, lehnout, sednout. Ono to vypadá, jakože nic zvláštního, ale opak je pravdou. Není běžné, aby si dítě samo zorganizovalo a bez jakékoliv pomoci uskutečnilo vlastně takovou přednášku s názornými ukázkami. A Sárinka s Jessii si pozornost a obdiv nás ostatních rozhodně získaly. 

Mgr. Marcela Hillayová