Advent 2019

Začátek adventu 2019

První adventní neděle je tradičně spojená s rozsvícením vánočního stromu. Před dvěma lety jsme poprvé v tento podvečer otevřeli vánočná trhy s výrobky dětí i rodičů. Letos to tedy bylo potřetí. Sešla se velká spousta vánočních dekorací, všechny tak pěkné, že jsme mnohé ve škole koupily ještě dřív, než samotné trhy začaly. Nevím ani, jestli dokážu za nás všechny dostatečně poděkovat. Nejen panu starostovi a všem z úřadu Městyse Mrákotín, kteří nám vždy a za všech okolností vyjdou vstříc. Ale taky rodičům a všem ostatním, kteří škole nezištně pomáhají. Věřte, že si toho velmi vážíme a jsme si vědomi, že to není běžné a samozřejmé.

Letošní vánoční trhy ležely na bedrech paní Stránské, Lustigové, Šuťakové, Peškové, Suché, Lacinové a Žákovské, kterým děkujeme zvlášť. Za veškerou přípravu, samotný prodej, následný úklid a spoustu inspirativních nápadů pro další akce. Vždyť jenom děvčata u prodeje štrůdlů, muffinů, rohlíčků a kávy vydělala 1 260,- korun!

Celkový přínos z vánočních trhů je po závěrečném sečtení 17 685,- korun!!!

Už dnes jsme s dětmi přemýšleli, kam se vydáme na výlet, co podnikneme. Určitě něco výjimečného, netradičního. Nápadů máme hodně. Stačí vybrat.

Děkujeme.

Mgr. Marcela Hillayová