AJ3 – IN MY HOUSE

AJ3 HOUSE 1 Co je v domě?

AJ3 HOUSE 2 Srovnej písmena ve slově

AJ3 House 3 Oběšenec

AJ3 House 4 Praskni balón

AJ3 House 5 Obrázek a slovo

AJ3 House 6 Bludiště