Anglický klub startuje

V rámci projektu Šablony II Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání jsme získali prostředky na novou techniku, konkrétně 10 notebooků. Co nejrychleji jsme je vybavili veškerými softwary, instalovali ve škole Wi-Fi a zapojili je do výuky.

Velké uplatnění najdou notebooky i v Anglickém klubu. A to zejména ve spojitosti s předplaceným časopisem JUMP, který má velké množství materiálu na svých webových stránkách. Žáci tak mají možnost poslechnout si angličtinu od rodilých mluvčí, zahrát si on line různé anglické hry, řešit kvízy a křížovky. V neposlední řadě si děti vylepší slovní zásobu a získají větší konverzační jistotu.

Věřím, že se nám všem bude v Anglickém klubu líbit a výsledky se dostaví co nejdřív.

Mgr. Marcela Hillayová