Č 2 – práce na týden 24. 5. – 28. 5. 2021

Č 2 – rod podstatných jmen

Č 2 – podstatná jména, slovesa