Č 4 – práce na týden 10. 5. – 14. 5. 2021

Č 4 – koncovky podstatných jmen rodu mužského

Č 4 – koncovky podstatných jmen

Č 4 – určování vzorů