Č j 3 – Práce na týden od 27. 9. do 1. 10. 2021

Čj 3 – párové souhlásky uvnitř slova (B – P).