Český jazyk 3 – domácí úkoly na týden od 9. 11. 2020 do 13. 11. 2020

  • Dodělat 3 papíry s:  předpona – kořen – přípona
  • Naučit se zpívat VS – po B
  • Číst kartičky a vymalovat obrázky: