Český jazyk – čtení s porozuměním

Pozorně si přečti následující text – Tři malá prasátka – a vyřeš všechny úkoly. Můžeš splnit úkol on line, nebo si oba pracovní listy vytisknout a pracovat na papír. Určitě bys ale mohl/a na závěr namalovat pěkný obrázek.

https://www.gramar.in/cs/test.php