Český jazyk – čtení s porozuměním

Pozorně si přečti následující text – Temperament – a vyřeš všechny úkoly. Můžeš splnit úkol on line, nebo si oba pracovní listy vytisknout a pracovat na papír.

https://www.gramar.in/cs/test.php

Potom si vyrob kartičku, jakou míváme do WORDSTOPu a barevně na ni napiš slovo TEMPERAMENT a z druhé strany zapiš, co slovo znamená.