Český jazyk – práce na 5. 4. – 9. 4. 2021

Č 2 – párové souhlásky h – ch