Český jazyk – práce na pondělí 30. 3. 2020

Čtení s porozuměním.