Český jazyk – práce na týden 1. 3. 2021 do 5. 3. 2021

V učebnici si ústně projděte cvičení 2 na straně 75. Potom si několikrát zahrajte hru na určování pádů:

ČJ 3 – Pády podstatných jmen

Následující hru si nejen zahrajte, ale všechna slova z kola přepište s právně do sešitu.

ČJ 3 – vyjmenovaná slova – M

A nakonec se naučte zpaměti vyjmenovaná slova po P.

A nezapomeňte aspoň 5 minut denně číst. Kdyby vám došly knihy, ve škole si můžete půjčit jiné.