Český jazyk – práce na týden 15. 3. – 19. 3.

Procvičujte hrou párové souhlásky! 🙂

č 2 – Párové souhlásky B – P