Český jazyk – práce na týden 29. 3. 2021 – 2. 4. 2021

S Robinsonem se nám podařilo dostat z ostrova, ale nestihli jsme si vyzvednout závěrečnou odměnu. Takže si celou hrou projdi ještě jednou – splň domácí úkol – napiš na některý z papírů o Robinsonovi 8 přísloví, o kterých jsme mluvili, a která jsou ve hře – a nakonec se určitě podívej na příběh – to je ta odměna. Odkaz najdeš po úspěšném zvládnutí celé hry.

Robinson Crusoe

Poslední tvůj úkol – nauč se vyjmenovaná slova po S zpaměti. Určitě to hravě a rychle zvládneš.