Český jazyk – práce na týden 5. 4. – 9. 4.

Č 2 – párové souhlásky ď – ť

Č 4 – párové souhlásky D – T