Český jazyk – slovesa

Urči osobu, číslo a čas. Využij k tréninku všechna cvičení. Potom si vyber 10 sloves a použij je ve větách. Věty napiš a vyznač v nich použitá slovesa. A pak mi je určitě pošli na školní e-mail. A když k některým větám připojíš i obrázek, budeš dokonalý/á.

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/slovesa/mluvnicke-kategorie/cviceni1.htm