Cesta ke čtenářství

Kniha je u nás ve škole na denním pořádku. Čteme o přestávkách, v hodinách, povídáme si o knihách, máme besedy se spisovateli a ti nejstarší se dokonce pokoušejí i o vlastní tvorbu.

Cestu ke čtenářství je potřeba začít už v MŠ a plynule po ní pokračovat od prvních dnů ve škole. Naši současní prvňáčci jsou nadšení čtenáři. Už dávno umějí všichni výborně číst a jsou pravidelnými návštěvníky školní knihovny. Kdoví, jestli se mezi nimi neschovává budoucí spisovatel či spisovatelka.

Mgr. Marcela Hillayová