Čtenářské dílny pokračují

Čtenářská gramotnost je moderní téma, které má bezpochyby významné místo ve vzdělávacím procesu. Se čtenářskými dílnami začínáme už v čase, kdy děti samy ještě nečtou, ale rozhodně vnímají čtený text, jsou schopné mu porozumět, povídat si o něm, přemýšlet, mít různé návrhy týkající se děje, postav, prostředí příběhu. A s přibývajícími čtenářskými schopnostmi se děti stávají čtenáři samy. Tento okamžik patří asi k těm nejhezčím. Z mého pohledu je úžasné sedět v klidu s dětmi a pozorovat, jak si čtou, usmívají se u toho, pohybují ústy a cítit, že je to snad i baví.

Druháci začali číst své vlastní knihy, postupně si budou rozšiřovat svá čtenářská teritoria a věřím, že časem od čtenářské gramotnosti dospějí i k té pisatelské. Je radost s nimi diskutovat o knižních zážitcích, o pocitech, které jim knihy a příběhy přinášejí, o nových informacích, se kterými jsou schopni se podělit s ostatními, řešit neznáme výrazy, složité slovní obraty a vyslechnout si jejich názory na hlavní hrdiny.

Musím říct, že motivovat děti ke čtení se nám daří. Nejen prostřednictvím školní knihovny, kterou se snažíme neustále doplňovat a obohacovat o nové tituly. Velkou roli hrají i rodiče, kteří dětem knihy kupují, čtou si s nimi a o příbězích si povídají. Děti tak mají mnohem větší šance uspět v současném světě. Mají větší slovní zásobu, dokážou snadněji a přesněji formulovat myšlenky, jsou schopné vzájemně naslouchat a respektovat se.

Čtenářství pomáhá nejen dětem orientovat se v současné společnosti a zvládat stále složitější komunikační procesy.

Takže! Ježíšku, prosím aspoň jednu knížku.

Mgr. Marcela Hillayová