Čtením a psaním ke kritickému myšlení

Reading and Writing for Critical Thinking

Zní to velmi učeně, ale ve skutečnosti je to zábava, radost a poučení. Samozřejmě výsledky nepřijdou okamžitě, je potřeba se k nim trpělivě dopracovat pod vedením šikovné paní učitelky. Cílem je přivést děti k samostatnému uvažování o světě a své postřehy a myšlenky se naučit zpracovat psanou formou. Je to dlouhodobý proces, který ovlivňuje vlastní pohled na svět a otvírá cestu k dalším poznatkům a prožitkům.

Téma VLOČKA dětem otevřelo dveře fantazie a ta je dovedla k úžasným výsledkům!

Mgr. Marcela Hillayová