De dětí v ŠD

V pátek 31. 5.2019 se na školní zahradě uskutečnilo pro děti ze ŠD odpoledne plné her a soutěží.  Bylo to především věnováno k oslavě svátku Dne dětí. Děti si vyzkoušely hry, které rozvíjely jejich pohybovou stránku např. molekuly, chůze po čtyřech pozadu, udržení míčku na tenisové raketě, skákání po jedné a druhé noze, slalom – stonožku a další pohybové hry. Odpoledne nám přálo nejen pěkné počasí, ale i výborná nálada a šikovnost dětí.

Jitka Dvorská ŠD