Den vody – MŠ

V rámci projektu Den vody jsme si připomínali nepostradatelnost vody pro život jak lidí, tak živočichů a rostlin.

Po přečtení příběhu O vodní kapce jsme si pomocí šátků, stuh a švihadel znázornili cestu kapky vody od pramene až do moře.

S vodou jsme si hráli, učili se ji nalévat, přelévat i porovnávat její objem. Zkoušeli jsme ji smíchat s olejem, mlékem, cukrem a moukou a pozorovali jsme, co se ve vodě rozpouští a co se s vodou smíchá. Samozřejmě jsme ji ochutnávali a bublali do ní brčkem.

Ve čtvrtek  21. 3. 2019, den před samotným Dnem vody, jsme se vypravili na exkurzi do vodojemu a na čistírnu odpadních vod, kde se nám věnovali pan Čeloud a pan Frühauf. Děti si měly možnost uvědomit, co se děje s vodou od pramene přes její úpravu pro pitné účely, využití v domácnosti, až po konečné vyčistění, kdy může být opět vypuštěna do vodního toku.

Povídali jsme si o živočiších, kteří žijí ve vodě nebo její blízkosti, vybarvovali pracovní listy a všechny nové poznatky a zážitky jsme nakreslili.

Věřím, že si budou děti vody vážit a nebudou s ní neplýtvat, obzvláště v současné situaci, kdy vody začíná být nedostatek.

Helena Jonová