Den Země v ZŠ Urbanov

Den Země v ZŠ Urbanov

Třeťáci a čtvrťáci vyrazili do ZŠ Urbanov na již tradiční společné setkání malotřídních škol v rámci akce Den Země. Pravda, oficiální datum pro tento den je v dubnu, ale to nijak neovlivnilo fakt, že jsme se mohli zúčastnit tak bezvadné události. Byli jsme hosty vernisáže výstavy, zkusili jsme si opět rýžovat zlato, získávali jsme nové poznatky o přírodě a dokonce jsme, zcela neplánovaně, byli aktéry florbalového turnaje! Drželi jsme našim hráčům palce, mohutně jsme povzbuzovali a snad jsme i tímto napomohli k získání 3. místa!!

Mgr. Marcela Hillayová