Děti čtou dětem potřetí

Jak Křemílek s Vochomůrkou zasadili semínko

Další pokračování projektu Děti čtou dětem. Všechno se vyvíjí a mění a stejně tak i čtení pro školkáčky. Čtvrťáci už nejdou do školky číst s paní „Trémou“, spíš naopak, svoji roli si užívají a je vidět, že je to baví a jsou si vědomi toho, že dělají správnou věc. A ti malí daleko ochotněji spolupracují, aktivně se zapojují do povídání a těch 25 minut, které spolu strávíme, je naplněno příjemnou atmosférou.

Chci „svým“ čtvrťákům poděkovat. Hlavně za to, že se vždycky zodpovědně připraví. Všichni. Nikdo si asi nechce udělat ostudu, byť jen před malými dětmi. Prostě z nich mám radost!

Mgr. Marcela Hillayová

Foto zde.

oznor