Děti do bruslí

Projekt Děti do bruslí pokračuje i v roce 2020.

Organizační záležitosti jsou stejné jako loni. Kurzu se mohou zúčastnit děti z MŠ, které dosáhly 4 let v době před zahájením kurzu. A samozřejmě všichni žáci ZŠ. Naše děti mohou absolvovat kurz s velkým finančním příspěvkem zřizovatele – Městysu Mrákotín, který uhradí, stejně jako loni, pronájem kluziště v Telči i náklady na dopravu, což v konečném součtu znamená téměř 25 tisíc korun. Rodiče platí pouze trenéry, kteří k vedení kurzu přistupují velmi profesionálním způsobem.

Začínáme 7. ledna 2020 a končíme 24. března 2020.

Veškeré podrobné informace dostanou děti MŠ – respektive jejich rodiče, i žáci ZŠ ve škole. Prosím o pečlivé pročtení, abychom v lednu byli na vše náležitě připraveni.

Mgr. Marcela Hillayová