Děti do bruslí – první zkušenosti

Kurz bruslení

Pohybu u dnešních dětí není nikdy dost, a tak jsme využili nabídku zapojit se do projektu Děti do bruslí, který probíhá od r. 2016 v Jihočeském kraji a druhým rokem i v Telči. Jedná se o kurz bruslení určený pro děti mateřských a základních škol pod odborným metodickým a trenérským vedením. Účastnit se mohou děti od 4 let.

Aby byl kurz dostupný pro všechny děti, schválili místní zastupitelé finanční podporu, která pokryje cenu dopravy a pronájem ledové plochy (zhruba 1 000,- Kč – 1 200,- Kč na dítě). Tímto děkuji jménem rodičů vedení městyse Mrákotín, protože na rodičích samotných bylo uhrazení pouze tzv. kurzovného, které činí 700 Kč za 10 hodinových lekcí. Snížit náklady na dopravu se nám podařilo spojením s Mateřskou školou Studená, která bruslařský kurz absolvovala už v loňském roce. U nás se přihlásilo 12 dětí, které doprovázejí 2 paní učitelky. Na ledě se o naše i studenské děti starají 3 trenéři.

Při první lekci jsme měli pouze 2 bruslařky, ostatní děti byly spíše lezci. Trenéři je položili na led a děti měly za úkol dolézt do středu ledové plochy. Výcvik začal rozcvičením a nácvikem stoupání s oporou o jedno koleno. Samotnou techniku bruslení se děti učí pozvolna pomocí her – hází a sbírají plyšáky, zvedají se a přemisťují za pomoci kuželů, ti zdatnější sbírají různé pomůcky a trénují bruslení s pokrčováním v kolenou, na jedné noze nebo otáčení.

Čeká nás ještě osm lekcí, tak uvidíme, jaké pokroky se dětem podaří udělat. Na poslední hodinu, která se bude konat 13. 3. 2018, jsou zváni i rodiče. Tak pokud budete mít čas, můžete se přijet podívat na své ratolesti nebo si nazout brusle a zabruslit si společně s nimi.

Helena Jonová

Foto zde.