Děti učí děti

Zapojením do projektu Šablony II jsme získali finanční prostředky na nákup 10 notebooků. Tyto se staly nedílnou součástí vzdělávacího procesu, jako atraktivní alternativa pro získávání nových vědomostí.

Třeťáci se však tentokrát převtělili do rolí učitelů a prošli s prváčky základy ovládání notebooků. Potom se společně věnovali angličtině – hrám, písničkám i příběhům. Hodina to byla velmi netradiční, ale mohu konstatovat, že jak učitelé, tak žáci byli skutečně výborní.

Mgr. Marcela Hillayová