Divočina blízko nás

Soutěž, kterou vyhlásila Záchranná stanice v Pavlově, probíhá na území Kraje Vysočina od září 2018 do konce dubna 2019 ve čtyřech soutěžních kolech.

Děti z MŠ ze třídy Ptáčků pod vedením paní učitelky Heleny Jonové a žáci 4. ročníku ZŠ spolu s paní učitelkou Lenkou Vyhlídalovou pravidelně zasílají vyplněné soutěžní archy do jednotlivých kol.

Konkurence je jistě veliká, a tak umístění Ptáčků v rámci 3. kola na 1. místě bylo velkým překvapením. Ještě je před námi kolo poslední, třeba se štěstí usměje i na starší děti.

Mgr. Marcela Hillayová