Dny prevence dětských úrazů – 1. a 3. ročník

Oblastní spolek Českého červeného kříže Jihlava pravidelně organizuje projekt Den prevence dětských úrazů a my se jej vždy rádi účastníme.

I letos probíhal program formou her a praktických nácviků na šesti stanovištích zaměřených na první pomoc, vybavení lékárničky, obvazovou techniku, pravidla silničního provozu, roli hasičů v záchranném systému a na anatomii lidského těla.

Návštěva sanitky spojená s důkladnou prohlídkou interiéru včetně sirény a s transportem raněného společně se zkouškou „opileckých brýlí“ patřily nepochybně k těm nejatraktivnějším aktivitám.

Děkuji všem organizátorům, protože jejich práce je skutečně velmi záslužná a potřebná. A chválím děti. To že jsou hodné, na to jsme už zvyklí, ale prokázaly celou řadu nadstandardní vědomostí i dovedností. Byly jsme na ně s kolegyní pyšné!

Mgr. Marcela Hillayová

Foto zde.