Dopravní výchova – 4. ročník

Dopravní výchova

Další kolo dopravní výchovy ve čtvrtém ročníku je zdárně za námi. V první části získali všichni žáci teoretické znalosti, které prokázali zvládnutím testu. Ve druhé části si vyzkoušeli, jestli jsou schopni uplatnit teorii v praxi. Ukázalo se, že jsou. V nejbližších dnech převezmou účastníci dopravního kurzu osvědčení o způsobilosti účastnit se silničního provozu.

Držím všem palce, aby si vždycky vzpomněli na všechny znalosti a dovednosti a byli ohleduplní a zodpovědní nejen k sobě, ale i k ostatním účastníkům dopravy.

Mgr. Marcela Hillayová