Europe Reads

Evropa čte – Europe Reads

Podle průzkumů každý pátý patnáctiletý neumí dobře číst, 73 milionů dospělých v Evropě je negramotných. Výzva EUReads  nás svou myšlenkou velmi zaujala a tak jsme se rádi připojili s naším dlouhodobým programem Děti čtou dětem. Ten zcela prokazatelně přináší ovoce. Děti si zvykly na pravidelné školní čtení, naučily se využívat školní knihovnu a rády chodí číst malým dětem do školky. Pravidelné čtení ale i předčítání jiným podporuje naplnění potenciálu každého dítěte, pozitivně ovlivňuje jeho inteligenci, výkon ve škole a sociální dovednosti. Čtení má také podstatný vliv na utváření budoucnosti každého z nás. Tedy i našich dětí.

Mgr. Marcela Hillayová