General data protection regulation – GDPR – Obecné nařízení o ochraně osobních údajů

Pověřenec pro ochranu osobních údajů pro naši školu:

FairData Professionals a. s.

Na Florenci 1332/23

110 00 Praha 1 – Nové Město

Kontaktní údaje na pověřence:

JUDr. Ing. Jitka Soukupová Ivančíková
Pověřenec

Tel.: +420 255 000 376
E – mail: richard.otevrel@fairdata.cz, jitka.ivancikova@fairdata.cz

 

Práva subjektu údajů:

  • právo na přístup k osobním údajům, které se o subjektu údajů zpracovávají (čl. 15)
  • právo na opravu v případě vedení nepřesných či neúplných osobních údajů (čl. 16)
  • právo na výmaz v případě, že osobní údaje nejsou potřebné pro daný účel nebo byly zpracovávány protiprávně (čl. 17)
  • právo na omezení zpracování, pokud subjekt údajů popírá přesnost údajů, zpracování je protiprávní, správce už údaje nepotřebuje (čl. 18)
  • právo na přenositelnost údajů jinému správci (čl. 20)
  • právo vznést námitku v případě veřejného či oprávněného zájmu (čl. 21)
  • právo podat stížnost u dozorového orgánu – Úřadu pro ochranu osobních údajů – pokud se subjekt údajů domnívá, že zpracováním jeho osobních údajů je porušeno nařízení (čl. 77).

 

Informace pro zákonné zástupce o ochraně osobních údajů [download id=“18554″]