ICT nejen v distanční výuce

Máme z hlediska ICT docela dobře vybavenou školu a je tedy potřeba, abychom veškerý tento potenciál uměli používat. Proto jsme projektový den ve škole zaměřili právě tímto směrem. Děti se pod vedením pana Pilíka učily pracovat v prostředí TEAMSů – aby byly v případě nutnosti – distanční výuka – připraveny. Kromě toho si ukázali i další aktivity, které lze realizovat v on-line prostředí – vše za dodržení všech bezpečnostních zásad.

Věřím, že to nebylo naposled, co jsme zařadili do rozvrhu vzdělávání tohoto typu. Je žádoucí být připraven. Na druhé straně jsme všichni moc rádi, že počítač není naším jediným komunikačním kanálem, a že můžeme být ve škole spolu a normálně se učit. Snad to vydrží.

Mgr. Marcela Hillayová