INFORMACE

Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví je od 1. 3. 2021 povinnost pro všechny žáky ZŠ, pro všechny pedagogické i nepedagogické pracovníky v MŠ i ZŠ používat jako ochranný prostředek respirátor či zdravotnickou obličejovou masku. Na děti v MŠ se toto opatření nevztahuje.

Celé znění dokumentu zde:

dokument