Jak vzniká kniha

Jak vzniká kniha

V pondělí 23. 5. 2022 navštívila naši školu paní knihařka Hedvika Kružíková, aby nás seznámila s výrobou knihy. Zjistili jsme, že k jejímu vytvoření je zapotřebí ovládat vedle knižního vázání i spoustu knihařských technik a vlastnit dostatek pracovního materiálu (papír, látka, kůže, plátno, karton,…).

Nakonec jsme si i my mohli práci knihaře vyzkoušet. Z předem nařezaného kartonu a sešitých papírů jsme jejich slepením vytvořili notýsek, z kterého měl každý z nás radost.

Mgr. Lenka Vyhlídalová