Dokumenty MŠ

Seznam registračních čísel dětí zapsaných do MŠ Mrákotín ve školním roce 2022/2023

Minimální preventivní program šk. rok 2022/2023 dokument

Školní řád MŠ – výňatek. dokument

Provozní řád MŠ Mrákotín dokument

Kritéria pro přijímání dětí do MŠ Mrákotín školní rok 2022/2023 dokument

Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání do MŠ Mrákotín na školní rok 2022/2023 dokument

Dotazník pro rodiče – příloha k žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání v MŠ Mrákotín 2022/2023 Dokument