Dokumenty ZŠ

Seznam registračních čísel dětí zapsaných do prvního ročníku ZŠ Mrákotín ve školním roce 2021/2022 dokument

Organizace školního roku 2021/2022 dokument

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2021 dokument

Provozní řád ZŠ Mrákotín dokument

Provozní řád MŠ Mrákotín dokument

Provozní řád ŠD Mrákotín dokument

Provozní řád školní výdejny dokument

Elektronická podatelna dokument

Školní řád ZŠ Mrákotín – výňatek dokument

Rozvrh hodin 2021/2022 dokument

Rozvrh hodin v době plaveckého výcviku  2021/2022 dokument

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2020/2021 dokument

Minimální preventivní program 2021/2022 dokument

Schválený rozpočet ZŠ a MŠ Mrákotín, příspěvková organizace na rok 2022 dokument

Schválený Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2023 – 2024 ZŠ a MŠ Mrákotín, příspěvková organizace dokument

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání 2022/2023 dokument

Dotazník pro zákonné zástupce dětí k zápisu do prvního ročníku ve školním roce 2022/2023 dokument

Žádost o odklad povinné školní docházky pro školní rok 2022/2023dokument

Kritéria pro přijímání dětí do ZŠ Mrákotín ve školním na školní rok 2022/2023 dokument