M 2 – práce na týden 11. 4. – 15. 4. 2022

M 2 – násobilka 2

M 2 – Dělení 2

M 2 – násobení 2