M 2 – práce na týden 24. 5. – 28. 5. 2021

M 2 – násobení 7

M 2 – dělení 7

M 2 – násobilka 6, 7