M 3 – práce na týden 31. 5. – 4. 6. 2021

M 3 – dělení mimo obor násobilky

M 3 – násobení dvojciferných čísel jednociferným činitelem