Matematika – práce na týden 22. 3. – 26. 3.

M 2 – násobilka 3

M 2 – násobení 2