MŠ v době karantény

Po dobu karantény způsobené koronavirem ani děti ze školky nezahálely. Na webových stránkách školy měli rodiče možnost najít podněty pro práci s dětmi. Objevovaly se zde pracovní listy sloužící k procvičování znalosti barev, rozkladu slov na slabiky, počítání, určování hlásek ve slově nebo k rozšíření slovní zásoby. Děti mohly doma opakovat písničky, které znaly ze školky, nechat se inspirovat k tvořivým činnostem nebo k hrám pro celou rodinu.

To vše za vydatné pomoci rodičů, kterým tímto děkuji za skvělou spolupráci. Své děti tak i v této složité době podporovali v osobnostním rozvoji a růstu. O tom, jak se děti doma činily, svědčí splněné úkoly, s kterými se pochlubily ve školce hned v pondělí 25. 5. 2020, kdy se dveře naší školy pro ně opět otevřely.

Už jsme se na sebe navzájem všichni moc těšili.

Helena Jonová