Na skok do Velké Británie

Angličtina je, dá se říci, jednou z vlajkových lodí naší školy. Vždycky se snažíme využít všech možností, jak ji dětem co nejvíce přiblížit, jak je motivovat k učení a ukázat jim, že i základní znalost je cestou k porozumění si s cizincem.

Využili jsme přítomnosti pana Josepha Trindera, který je rodilým Angličanem a dokonce část života strávil v Londýně, aby nám se svou snoubenkou Markétou přiblížili život ve Velké Británii, pověděli nám o jednotlivých zemích VB, hlavních městech, o Londýně a jeho nejznámějších pamětihodnostech. Samozřejmě jsme nezapomněli na královnu a taky byla dlouhá řeč o typickém anglickém jídle, dokonce s ochutnávkami. Děti si prohlédly anglické peníze i anglický cestovní pas.

Bylo to fajn dopoledne, věřím, že něco z nových informací dětem v paměti zůstane.

Mgr. Marcela Hillayová