Návštěva Domova seniorů v Telči

Zapojení do projektu Ježíškova vnoučata jsme dotáhli do konce. Přáníčka poslaná do Českého rozhlasu byla takovým první impulsem. Druhým krokem bylo navázání kontaktu s paní ředitelkou Domova pro seniory v Telči, paní Marikou Krejčí a s paní Hanou Bártovou, sociální pracovnicí. Po dohodě nejen s nimi, ale i s maminkami děvčat, která se ve školní družině podílela nejvíce na výrobě přáníček, jsme se vypravily – samé holky – do domova, abychom navštívily paní Markétu – 93 let, a paní Marii – 96 let. Bylo to úžasné setkání. Určitě pro nás pro všechny. Předaly jsme dárečky, zazpívaly koledy a krásně si popovídaly. Bylo skoro dojemné pozorovat děti, jak si s babičkami rozumějí a jsou naprosto bez ostychu a zábran.

Taky jsme předaly přání pro oslavence, kteří budou mít v nejbližších dnech svůj narozeninový den.

Myslím, že jsme v Domově pro seniory v Telči nebyli naposledy. Už teď přemýšlíme, jak koncem jara vyrazíme se všemi dětmi a strávíme s babičkami a dědečky čas na jejich zahradě. Mezigenerační setkávání jsou výjimečná, vším. A je potřeba na ně nezapomínat.

Mgr. Marcela Hillayová

cof
cof
sdr
sdr
sdr