Návštěva firmy Reklamní potisk Telč

V úterý 15. 10. 2019 jsme navštívili firmu Reklamní potisk Telč, kde jsme byli velmi mile přijati. Děti si prohlédly celý provoz, viděly, jak a kde se tisknou trička pro naše předškoláky. Měly možnost sledovat celý proces – od přijetí objednávky, přes přípravu šablon až po výsledný potištěný produkt.

Především holčičky nadchl sklad s doplňky ke stuhám a šerpám. Všechny děti ale nejvíce uchvátila možnost vlastnoručně si vytisknout obrázek, který si doma vybarví, a prémie v podobě placky na připnutí.

Děkujeme touto cestou všem zaměstnancům za vstřícný a empatický přístup k malým dětem. Zvláštní poděkování patří majiteli firmy p. Bulákovi, že nám tuto zkušenost umožnil, a p. Zettlové za připravený nevšední tiskařský zážitek.

Helena Jonová