NextGenerationEU

Skupinové a individuální aktivity napříč předměty zaměřené na posilování vědomostí, utvrzování vzdělávacích návyků a povzbuzování k dalším etapám vzdělávání. Realizováno pravidelně s operativním přizpůsobováním potřebám žáků, okolnostem a pandemické situaci.