OPATŘENÍ K ZÁPISŮM DO MŠ PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021.

Zápisy k předškolnímu vzdělávání budou probíhat v květnu a bez osobní přítomnosti dětí ve škole. 

Zápis do MŠ v Mrákotíně proběhne ve dnech od 2. května 2020 do 16. května 2020.

Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání lze stáhnout na našich webových stránkách v sekci MATEŘSKÁ ŠKOLA – Ke stažení. V případě, že nelze žádost vytisknout kontaktujte paní učitelku Helenu Jonovou – tel. č. – 702128434.

Vzhledem k mimořádným opatřením souvisejícím s vyhlášením nouzového stavu upřednostňujeme podání žádosti bez osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte v mateřské škole (datová schránka, email s elektronickým podpisem), případně dle konkrétní situace osobně do školy nebo poštou.

S ohledem na mimořádnou situaci NEBUDE možné doložit k žádosti o přijetí do MŠ doklad praktického lékaře pro děti a dorost společně s potvrzením o stavu přeočkování dítěte.

Doložení řádného očkování dítěte

Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví je splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.

V současné situaci nenavštěvujte osobně praktického lékaře. Pro doložení této povinnosti zákonný zástupce:

1. prohlásí, že je dítě řádně očkované (vzor viz níže), a

2. doloží kopii očkovacího průkazu.

Ředitel školy porovná očkovací průkaz s očkovacím kalendářem – tedy porovná, zda dítě bylo očkováno všemi vakcínami, které v jeho věku má mít. Očkovací kalendář, který plyne z právních předpisů, je k této informaci přiložen. V případě, že dítě nebylo očkováno podle očkovacího kalendáře, musí zákonný zástupce kontaktovat na dálku praktického lékaře a vyžádat si od něj potvrzení, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

Vedle doložení dokladu o očkování nemusí zákonný zástupce pro účely správního řízení o přijetí do mateřské školy dokládat žádné jiné vyjádření nebo potvrzení lékaře.

Mgr. Marcela Hillayová, ředitelka ZŠ a MŠ Mrákotín