OPATŘENÍ K ZÁPISŮM DO ZŠ PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává opatření k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2021/2022.

Zápisy do ZŠ Mrákotín budou probíhat bez osobní přítomnosti dětí ve škole v době od 1. 4 2021 do 30. 4. 2021.

V případě jakýchkoliv dotazů využijte následujících kontaktů:

Telefon: 702 128 434

E-mail: zs.mrakotin@seznam.cz

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání lze stáhnout na našich webových stránkách. Vyplněnou žádost s kopií rodného listu dítěte je možné doručit následujícími způsoby:

do datové schránky školy – Identifikátor DS: xj5mdtc;

e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce;

poštou

osobním podáním ve škole – nejjednodušší způsob.

Pokud budete žádat o odklad povinné školní docházky (žádost lze opět stáhnout na našich webových stránkách), přineste i vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře – pediatra.

Celý zápis proběhne pouze formálním způsobem, bez motivační části – seznámení dětí s prostředím školy a učiteli. Ale to nevadí, vše doženeme a o nic nepřijdeme.

Těšíme se na vás!

Mgr. Marcela Hillayová, ředitelka školy