OPATŘENÍ K ZÁPISŮM DO ZŠ PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021.

Zápisy budou probíhat v dubnu a bez osobní přítomnosti dětí ve škole. Zápis do ZŠ v Mrákotíně proběhne dne 24. 4. 2020.

Časový harmonogram pro přijímání jednotlivých žádostí bude v dostatečném předstihu zveřejněn na našich webových stránkách,

V případě jakýchkoliv dotazů využijte následujících kontaktů:

Telefon: 702 128 434

E-mail: zs.mrakotin@seznam.cz

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání lze stáhnout na našich webových stránkách. Vyplněnou žádost společně s občanským průkazem a rodným listem dítěte přineste s sebou.

Pokud budete žádat o odklad povinné školní docházky (žádost lze opět stáhnout na našich webových stránkách), přineste i vyjádření poradenského zařízení a lékaře.

Celý zápis proběhne pouze formálním způsobem, bez motivační části – seznámení dětí s prostředím školy a učiteli.

Mgr. Marcela Hillayová