Orientační běh dvojic – MŠ

Orientační běh dvojic v pohádkovém lese

Na čtvrtek 31. 5. 2018 jsme pro děti připravili již tradiční orientační běh dvojic v pohádkovém lese.

Děti ve dvojicích hledají obrázky pohádkových postav. Ty mohou být připevněny na stromě, pařezu nebo ukryty v hromadě klestí. Důkazem, že dvojice obrázek našla, je překreslení daného symbolu do hrací karty, kterou každá dvojice obdrží před samotným startem.

Při této činnosti se děti proběhnou, jsou nuceny spolupracovat, zdolávat překážky, respektovat tempo kamaráda, procvičují si orientaci v terénu i v tabulce.

Odměnou pro všechny zúčastněné byl letos nanukový dort. V parném dni opravdu chutnal!

Helena Jonová

Foto zde.